اوقات شــرعی
آب و هوا
سایتهای مرتبط

سایتهای مرتبط

نهادهای وابسته

آدرس سایت

وزارت جهاد کشاورزی

www.agri-jahad.ir

روابط عمومي وزارت 
جهاد كشاورزي

www.pr.agri-jahad.ir

موسسه تحقيقاتي آب و خاك
وزارت جهاد كشاورزي

www.swri.ir

مؤسسه تحقيقات پسته كشور

www.pri.ir

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان

www.kerman.areo.ir

اداره كل امور عشاير استان كرمان

http://ashayeri.kr.ir/

مجتمع آموزشي علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان كرمان

http://kerman.itvhe.ac.ir

سازمان جهاد كشاورزي جنوب استان كرمان

http://jkj.ir

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

www.sfida.ir

سازمان تعاوني روستايي استان

www.keshavarzonline.com

شركت شهركهاي صنعتي

www.kermaniec.com

سازمان مديريت و برنامه ريزي 
(برنامه چهارم توسعه)

www.mporg.ir

موسسه تحقيقات خرما

http://khorma.areo.ir/

 سازمان امور اراضی کشور

 http://laoi.ir
 سامانه مدیریت بیمه کشاورزی استان http://www.sbkiran.ir/kerman 
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق