اوقات شــرعی
آب و هوا
مدیریت باغبانی


نام و نام خانوادگی: مهدی لطفعلی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد باغبانی

سوابق کاری  : کارشناس باغبانی مرکز خدمات کشاورزی - کارشناس باغبانی مدیریت  امور باغبانی – کارشناس مسئول مدیریت امور باغبانی- معاون مدیریت  امور باغبانی-مدیر امور باغبانی

شرح وظایف:

-    اجرا و نظارت بر سیاست ها وخط مشی های تولید میوه های سردسیری وخشک، گرمسیری و نیمه گرمسیری در قالب اسناد بالا دستی وسیاست کلی معاونت  باغبانی

-    اجرای برنامه های ابلاغی در راستای بهبود کیفیت و تولید نهال سالم میوه ها، کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید و توسعه  متوازن باغ های میوه سردسیری و خشک، گرمسیری و نیمه گرمسیری مناطق با برنامه های جدول توسعه بخش کشاورزی

-         اجرا و نظارت بر طرح های ملی ابلاغی مرتبط با میوه های سردسیری و خشک، گرمسیری و نیمه گرمسیری

-    اجرا و نظارت بر دستور العمل های فنی در مورد مسائل مختلف تولید وافزایش کمی و کیفی میوه های سردسیری و خشک، گرمسیری و نیمه گرمسیری

-         برسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی با رعایت اولویت ها

-         نظارت بر روند توسعه و اجرای طرح توسعه کشت های گلخانه ای و گیاهان داروئی

ایمیل :baghbani@agrijahad-kr.ir

روزهای ملاقات: یک
شنبه های هر هفته 9:15-7:15

آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق