اوقات شــرعی
آب و هوا
اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی


 

نام و نام خانوادگی: احمد کریمی

مدرک تحصیلی: ليسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاع نباتات) ، فوق لیسانس مهندسی کشاورزی (باغبانی)

 

سوابق كاري: کار شناس ابخیز داری سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان،کار شناس GIS
 سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راور،رِییس اداراه تعاون روستایی شهرستان بافت،
 رییس اداره خدمان فنی و مهندسی سازمان تعاون روستایی کرمان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت،
رییس اداره مخدیریت بحران جهاد کشاورزی

آدرس و شماره تلفن محل کار: كرمان ، خیابان خواجو، ساختمان شماره 2سازمان جهاد کشاورزی کرمان ---- تلفن : 32523605

پست الکترونیک:  agrijahad-kr.ir@ karimi


شرح وظایف اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی  

 

1- انعکاس وضعیت خسارات وارده به بخش کشاورزی همراه با مستندات مربوطه به مراجع ملی و استانی

2- تشکیل جلسات کارگروه خشکسالی سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی و انجام وظایف مربوط به کارگروه

3- جمع آوری ، تولید ، تحلیل و انعکاس اطلاعات مربوط به مدیریت خطر پذیری (ریسک) و بحران در بخش کشاورزی

4- انجام کلیه امور مربوط به مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش در مراحل پیش بینی ، پیشگیری ،                            هشدار آمادگی و مقابله

5- نهادینه سازی و تقویت نگرش ارجحیت مدیریت ریسک و انتقال اخرین دستاوردها به رابطین در شهرستان ها                       و بهره برداران

6- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای شرح وظایف تعیین شده و پایش و ارزیابی عملکرد


آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق