اوقات شــرعی
آب و هوا
منشور اخلاقی

منشور اخلاقي سازمان جهاد كشاورزي  استان كرمان

منشور اخلاقي سازمان جهاد كشاورزي همان منشور اخلاقي وزارت جهاد كشاورزي است كه بيانگر مهمترين اهداف ، ارزشها و هنجارها ، جهت گيري ها و ميثاق اساسي و مشترك تمامي مديران و كاركنان اين وزارت در سراسر كشور است كه تلاش دارد ايدئولوژي سازماني و عقايد و آرمانهاي حاكم رابه منظور ايجاد تفاهم و درك مشترك تمامي اعضاء و همچنين تبيين ، تعميم و اشاعه هويت سازماني واحد و يكپارچگي به صورت فهرست وار توضيح دهد.

اهداف و ماموريتهاي اساسي ما

 -پاسخگويي به نيازهاي جامعه در زمينه تمنيت غذايي و پروتئين دامي و گياهي

- صيانت احياء و بهره برداري مناسب از منابع طبيعي تجديد شونده در راستاي توسعه پايدار

- برقراري نظام مناسب مديريت توسعه روستايي و عشايري

- تلاش در جهت توانمند سازي سازمانها و تشكلهاي غير دولتي و سپردن كار مردم به مردم

- تبدي كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن

- كمك به رشد اقتصادي ملي از طريق توسعه كشاورزي و  اقتصادي ترشدن فعاليت ها و افزايش درآمدتوليدكنندگان.

مرام و منش سازماني ما

-         رعايت نظم و انضباط سازماني و بهبود مستمر آن در محيط كار

-         ايجاد فرهنگ و جو سازماني پويا ، منطعف و بالنده

-         تاكيد بر حفظ اسرار سازماني

-         احترام به دانش و تجربه ديگران

-         رعايت سلسله مراتب سازماني

-         دوري نمودن ار تعصب صنفي وواحدي مجرب در عين وفاداري سازماني

-         - تكيه بر وجدان كاري و كنترل هاي دروني ( خود كنترلي)

-         دوري از تبعيض هاي قومي ، مذهبي و جنسي در محيط كار ودر برخورد با ارباب رجوع

-         مطرود بودن استفاده ار امكانات و منابع سازماني در راستاي اهداف شخصي و غير سازماني

-         پرهيز از اغواگري ، ارائه اطلاعات نادرست و غلو در انجام امور و ارائه گزارشات سازماني

-         ريسك پذيري ، پذيرش تضاد و اختلاف سليقه و تعاطي افكار و ايده هاي كارشناسي

-         مشاركت گروهي و ايجاد انسجام و پيوستگي در محيط كار

-         ايجاد زمينه هاي لازم براي بروز خلاقيت و نوآوري و دوري از سكون و جمود

-         حفظ كرامت نيروي انساني به عنوان سرمايه انساني سازمان

وظايف ما در تكريم ارباب رجوع

-         احترام به حقوق شهروندي

-          ارائه خدمات صادقانه به مردم و خدمت را وظيفه و نعمت الهي دانستن

-         رعايت حسن اخلاق و رفتار ، وظيفه شناسي و انصاف در برخورد با ارباب رجوع

-         جلب اعتماد و رضايت ارباب رجوع از طريق انجام كار صحيح ، سريع و با ميل و رغبت

-         احترام به پيشنهاها ، انتقادها و نظريه هاي سازنده ارباب رجوع در راستاي هرچه بهتر شدن خدمات قابل ارائه

-         الزام به پاسخگويي دقيق و به موقع به ارباب رجوع

-         كوتاه كردن مسير كارها و حذف تشريفات زائد اداري در عين رعايت ضوابط

-         تلاش در جهت اصلاح مقررات و روشهاي دست و پا گيرساده سازي و ايجاد سهولت در كارها به خصوص امور مرتبط به ارباب رجوع

-         انجام كار ارباب رجوع حتي المكان بدون نياز به مراجعه حضوري وبا استفاده از فناوري مناسب

-         اولويت دادن در رسيدگي به امور محرومين و اقشار آسيب پزير

حقوق ارباب رجوع

-         آشنايي و اطلاع قبلي از عناوين و كميت و كيفيت خدمات قابل ارائه در سازمانها

-         تحويل گرفتن برگه راهنماي پيگيري كار در بدو ورود به سازمان

-         اطلاع از محل اسقرار واحدهاي سازماني مختلف و خدماتي كه هريك از آنها ارائه ميدهند قبل از مراجعه مستقيم و از طريق سازو كارهاي ارتباطي

-         مشخص بودن مراحل و زمان تقريبي انجام كار و آگاه شدن از مقررات و ضوابط مربوطه

-         آگاهي از وظايف و مسئوليت هاي متصديان امور و كاركنان سازمان در ارتباط با كار خود

-         حضور به موقع مسئولين و كاركنان براي انجام وظايف در محل كار خود.آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق