اوقات شــرعی
آب و هوا
جمع آوری نظرات مردمی روی پیش نویسهای سیاسی و مقررات استانی

بخش دریافت نظرات و پیشنهادات در صفحه اول وب سایت با عنوان نظرسنجی موجود است و بخش نظرسنجی و رای گیری بر خط در صفحه اول در قسمت میز خدمات الکترونیک با عنوان فرم نظرسنجی از ارباب رجوع وجود دارد و گزارش تحلیلی هم پس از ثبت نظرات توسط یکی از واحدهای متولی سازمان قابل رویت و تحلیل می باشد. 
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق